informacje zarządu spółki

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

W dniu 29 maja 2017 zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe. Poniżej zamieszczamy wynik.

1. INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM  POSTĘPOWANIU OFERTOWYM I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczącej wykonania części zadania inwestycyjnego p.n.: Innowacyjna wieża widokowa ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną w koronie drzew – budowa całorocznej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Krynicy-Zdrój wyłonionego w postępowaniu ofertowym w trybie zasady zachowania konkurencyjności.

Przedmiotem postępowania ofertowego była budowa wieży widokowej z dojściem napowietrznym, utwardzenia dojazdu, placu i chodników.

 W dniu 29.05.2017 r. Komisja Przetargowa dokonała oceny ofert złożonych w postępowaniu ofertowym. Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył:

Maciej Trzebunia i Wojciech Trzebunia „BRATY I KOMPANY S.C. Była to jedyna złożona oferta.

2. INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczącej wykonania części zadania inwestycyjnego p.n.: Innowacyjna wieża widokowa ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną w koronie drzew – budowa całorocznej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Krynicy-Zdrój wyłonionego w postępowaniu ofertowym w trybie zasady zachowania konkurencyjności.

Przedmiotem postępowania ofertowego był zakup i montaż zjeżdżalni.

 W dniu 29.05.2017r. Komisja Przetargowa dokonała oceny ofert złożonych w postępowaniu ofertowym.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył

Maciej Trzebunia i Wojciech Trzebunia „BRATY I KOMPANY S.C.

3. INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczącej wykonania części zadania inwestycyjnego p.n.: Innowacyjna wieża widokowa ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną w koronie drzew – budowa całorocznej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Krynicy-Zdrój wyłonionego w postępowaniu ofertowym w trybie zasady zachowania konkurencyjności.

Przedmiotem postępowania ofertowego był zakup i montaż wyposażenia dodatkowego.

 W dniu 29.05.2017 r. Komisja Przetargowa dokonała oceny ofert złożonych w postępowaniu ofertowym. Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty, którą złożył:

Maciej Trzebunia i Wojciech Trzebunia „BRATY I KOMPANY S.C.  Była to jedyna złożona oferta.

4. INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczącej wykonania części zadania inwestycyjnego p.n.: Innowacyjna wieża widokowa ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną w koronie drzew – budowa całorocznej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Krynicy-Zdrój wyłonionego w postępowaniu ofertowym w trybie zasady zachowania konkurencyjności.

Przedmiotem postępowania ofertowego był zakup i montaż ścieżki edukacyjnej.

 W dniu 29.05.2017 r. Komisja Przetargowa dokonała oceny ofert złożonych w postępowaniu ofertowym.

 Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył:

Cel Edu Architektura projektów edukacyjnych i kulturalnych Sp. z o.o.

Zarząd Spółki

 

 

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki Słotwiny Arena sp. z o.o. uprzejmie informuje, że na terenie stacji narciarskiej prowadzona jest kampania reklamowa ośrodka, w ramach której wykonywane są zdjęcia infrastruktury narciarskiej oraz stoku narciarskiego oraz Bike Parku.

Jednocześnie informujemy, że fotografie będą wykonywane w taki sposób by wszelkie osoby mogące się na nich znaleźć stanowiły jedynie szczegół całości, takiej jak krajobraz bądź elementów wyciągu narciarskiego oraz Bike Parku.

Zarząd Spółki