noclegi kamery

Regulamin ośrodka

 

 

REGULAMIN OŚRODKA SŁOTWINY ARENA

Mając na uwadze bezpieczeństwo Klientów naszej stacji narciarskiej, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

I. Postanowienia ogólne.

 1. Korzystanie z urządzeń transportu liniowego i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia naszej stacji, na podstawie wykupionego biletu.
 2. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Osoby przebywające na stacji narciarskiej odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie, lecz również za działanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego przez nie używanego.
 4. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding do ukończenia 16 roku życia obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych konstrukcyjnie przeznaczonych do uprawiania narciarstwa lub snowboardingu.
 5. Zabronione jest korzystanie z urządzeń transportu linowego oraz tras narciarskich przez osoby będące w stanie nietrzeźwości (pow. 0,5 ‰) lub pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych.
 6. Zarządzający stacją narciarską zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu bądź do usunięcia osób, których zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajdują się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
 7. Zabrania się wprowadzania na teren stacji narciarskiej zwierząt oraz pozostawiania i wyrzucania  nieczystości w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 8. Zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu na trasach narciarskich oraz w trakcie korzystania z urządzeń transportu linowego.
 9. Zabrania się korzystania z tras narciarskich poza godzinami otwarcia stacji narciarskiej oraz przebywania poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 10. Na trasach narciarskich zabroniony jest ruch pieszych, zjazd na sankach oraz innych przedmiotach niż narty lub snowboard. Trasy narciarskie są jednokierunkowe i są przeznaczone wyłącznie do zjazdu.
 11. W trakcie użytkowania urządzeń transportu linowego należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń transportu linowego oraz tras narciarskich, ponadto należy stosować się do przepisów kodeksu narciarskiego, instrukcji, znaków i zaleceń obsługi, w tym do zapisów niniejszego regulaminu.
 12. Początkujący narciarze i snowboardziści zobowiązani są do informowania o tym fakcie obsługę wyciągu oraz mogą żądać dodatkowych informacji nt. poruszania się transportem linowym.
 13. Wsiadanie i wysiadanie z urządzeń transportu linowego odbywa się wyłącznie w oznakowanych miejscach do tego przeznaczonych. 
 14. Bilet czasowy jest przeznaczony dla jednej osoby, zabrania się korzystania z biletu czasowego przez więcej niż jedną osobę pod rygorem zablokowania biletu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas.
 15. Przechodzenie przez bramki bez prawidłowego odczytu biletu bądź przechodzenie przez bramki przez więcej niż jedną osobę będzie skutkowało zablokowaniem lub odebraniem biletu bez prawa zwrotu kaucji oraz niewykorzystanych zjazdów.
 16. Wszelka działalność zarobkowa, w tym szkolenie narciarskie na obszarze stacji narciarskiej wymaga zgody zarządzającego. Zabrania się przebywania na terenie stacji narciarskiej w odzieży z oznaczeniami „instruktor” itp., bez zgody zarządzającego stacją narciarską.
 17. Zarządzający stacją narciarską nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu narciarskiego lub snowboardowego, w szczególności za uszkodzenia i porysowania ślizgów.
 18. Osoby, nie przestrzegające niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte poza teren stacji narciarskiej oraz mogą zostać pozbawione biletu uprawniającego do korzystania z urządzeń transportu linowego.
 19. Uwaga: na trasie wyciągu oraz na trasach narciarskich może pojawić się sprzęt służb technicznych, ratunkowych lub obsługi wyciągu (ratraki, skutery śnieżne. quady itp.).

II. Zasady korzystania z urządzeń transportu liniowego- kolej linowa.

 1. Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy bilet został skasowany w urządzeniu wejściowym (bramce) i podróżny wszedł na peron celem zajęcia miejsca na krzesełku.
 2. Na krzesełko nie wolno wsiadać z plecakiem na plecach oraz zawieszonymi na szyi lub ramieniu torbami, aparatami fotograficznymi lub innymi przedmiotami. 
 3. W czasie jazdy podręczny bagaż należy trzymać na kolanach, a narty i snowboard przewozić przypięte do nóg. Nie wolno nart i snowboardu przewozić w poprzek trasy lub pionowo.
 4. W czasie jazdy kolei należy zamknąć zabezpieczenie-pałąk ruchomy, pociągając go na dół.
 5. Pasażer posiadający ważny bilet na przejazd ma prawo:
  1. Przejazdu koleją w relacji zgodnej z wykupionym biletem.
  2. Bezpłatnego przewozu bagażu ręcznego o masie 10 kg, przewozu sprzętu turystycznego lub sportowego ( 1 para nart, 1 snowboard , wózek lub jeden rower).
 1. Możliwość wejścia na peron sygnalizowana jest sygnałem świetlnym zielonym oraz otwarciem bramki, wejście winno nastąpić niezwłocznie po sygnale zielonym, zabrania się wejścia na peron po włączeniu się sygnału świetlnego czerwonego.
 1. Po wyjeździe na peron górny należy natychmiast oddalić się od peronu, aby nie utrudniać ruchu następnym narciarzom oraz pieszym.
 2. Do wjazdu poza kolejnością uprawnieni są: obsługa wyciągu , ratownicy , instruktorzy po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem.
 3. Pasażer jest zobowiązany:
  1. Sprawdzić czy otrzymał właściwy bilet.
  2. Zachować bilet w czasie przewozu aż do opuszczenia kolei, okazywać go na żądanie

personelu.

  1. Stosować się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi kolei.
  2. W czasie jazdy nie wolno kołysać krzesłem, wychylać się, stać na krzesełku oraz próbować zaczepiać rękami lub innymi przedmiotami o podpory kolei.
  3. Podróżny, mimo posiadania ważnego biletu, nie może żądać przewozu jeśli jest on niemożliwy z powodu warunków atmosferycznych lub w przerwach między planowymi jazdami względnie jeśli praca kolei jest niemożliwa z innych przyczyn.
  4. Przewóz większego bagażu ręcznego lub dodatkowego sprzętu sportowego i turystycznego jest dopuszczalny na osobowym krzesełku za uiszczeniem dodatkowej opłaty w kasie.
  5. Dzieci o wzroście poniżej 1,25 m mogą być przewożone na krzesłach tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Osoba towarzysząca musi być w stanie i w gotowości do udzielenia jadącemu dziecku koniecznej pomocy.
  6. Dzieci siadają na skrajnych siedziskach krzesełka.

III. Zasady korzystania z przenośnika taśmowego.

 1. Przejazd uważa się za rozpoczęty, po skasowaniu karnetu w urządzeniu wejściowym (bramce).
 2. Przenośnik taśmowy służy do przewozu osób pod górę z i bez sprzętu sportowego.
 3. Narty, deski snowboardowe i inne dopuszczone urządzenia przeznaczone do zjazdu należy ułożyć płasko na taśmie wzdłuż toru jazdy lub trzymać w rękach przed sobą.
 4. Zabronione jest transportowanie przenośnikiem taśmowym ciężkich przedmiotów.
 5. Po przejściu przez bramki należy wejść w wyznaczonym miejscu na taśmę jezdną.
 6. Na taśmie jezdnej należy ustawiać się pojedynczo, jedna osoba za drugą z zachowaniem co najmniej 2 metrowego odstępu pomiędzy użytkownikami.
 7. Dzieci poniżej 5 roku życia muszą jechać taśmą jezdną w towarzystwie osoby dorosłej.
 8. W czasie jazdy należy stać obiema nogami na taśmie jezdnej, w pozycji zapewniającej stabilność.
 9. Zabrania się chodzenia po urządzeniu, korzystania z niego pod nieobecność personelu.
 10. Przed wejściem na taśmę jezdną należy ściągnąć i pozostawić wszelkie przedmioty mogące zaczepić się o elementy przenośnika taśmowego, czy w inny sposób stwarzać zagrożenie dla użytkowników przenośnika taśmowego.
 11. Użytkownicy posiadający długie włosy zobowiązani są do ich zabezpieczenia w taki sposób, by nie mogły zaczepić się o elementy przenośnika taśmowego.
 12. W czasie jazdy zabronione jest siadanie, leżenia bądź skakanie na taśmie jezdnej.
 13. W czasie jazdy zabronione jest wykonywanie gwałtownych ruchów.
 14. Przy wysiadaniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku.
 15. Nie wolno zatrzymywać się na peronie głównym (w miejscu wysiadania), należy go jak najszybciej opuścić.
 16. Przenośnik taśmowy może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych, bądź z innych przyczyn niezależnych od zarządzającego stacją narciarską.
 17. Po zatrzymaniu przenośnika taśmowego, należy zachować spokój i czekać na polecenia oraz informacje od obsługi.

IV. Zasady korzystania z narciarskich terenów zjazdowych

 1. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach.
 2. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak: linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, fladrami, lub znakami ograniczającymi (np. czarne strzałki na żółtym tle).
 3. Narciarze i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody, takie jak: hydranty i armatki systemu zaśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody.
 4. Podczas jazdy wieczorowej i nocnej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych i czynnych tras.
 5. W wyznaczonych godzinach, w których czynny jest zorganizowany teren narciarski, zabronione jest poruszanie się po trasach narciarskich pojazdami silnikowymi, konno, za pomocą sań, sanek, skibobów, trajek jak również pieszo, a także podchodzenie na nartach z pomocą fok.
 6. Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding obowiązane są do przestrzegania reguł bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:
  1. Zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
  2. Zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
  3. Wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się w pobliżu.
  4. Wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów.
  1. Wjeżdżania na trasę zjazdu lub po zatrzymaniu – znowu ruszania, po uprzednim sprawdzaniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
  2. Unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe.
  3. Podchodzenia lub schodzenia wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej.
  4. Przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej.
  5. Używania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia.
 1. W razie zauważenia wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą.
 2. Każdy uczestnik wypadku; sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.
 3. W razie wypadku narciarskiego lub potrzeby udzielenia pierwszej pomocy należy niezwłocznie zwrócić się do ratownika lub do obsługi wyciągu.
 4. Na trasie zjazdowej należy zachować szczególną ostrożność, dostosować jazdę do swoich umiejętności oraz warunków panujących na trasie i warunków atmosferycznych. 
 5. Zabrania się utrudnianie zjazdów pozostałym osobom, zatrzymywanie w miejscach o szczególnym nasileniu ruchu, brawurowej jazdy. Należy stosować się do ogólnych zasad przyjętych w ruchu lądowym.
 6. Zaleca się zapoznanie z regulaminem oraz kodeksem narciarskim zawierającym obowiązujące na trasach narciarskich reguły ustalone przez międzynarodową federację narciarską (FIS) – do wglądu na terenie stacji. 

IV. Działania ratownicze na stacji

 1. Działania ratownicze prowadzone są przez: służby ratownicze stacji.
 2. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi.
 3. Telefony alarmowe:

             601 100 300 GOPR/TOPR

             985 GOPR

             112 Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Osoby znajdujące się na stacji mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

V. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest spółka Słotwiny Arena sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy – Zdroju ul. Słotwińska 51A, 33-380 Krynica-Zdrój wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000107928, NIP: 8732315859

 1. Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres podany w zdaniu pierwszym.
 2. Dane osobowe osób korzystających z karnetów czasowych będą przetwarzane przez zarządzającego stacją narciarską w celu wykonania umowy to jest na podstawie art. 6 lit. b RODO.
 3. Administrator nie przewiduje powierzenie Pana/Pani danych osobowych.
 4. Administrator będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży karnetu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych

VI. Dodatkowe informacje

 1. Właściciel wyciągu nie odpowiada za wypadki spowodowane przez uczestników ruchu na trasie zjazdowej i wyjazdowej.
 2. Trasa zjazdowa może być sztucznie naśnieżana, o takim fakcie informujemy zamieszczając stosowne znaki graficzne i tablice informacyjne znajdujące się w okolicy górnej i dolnej stacji kolei oraz w kasie.
 3. Podczas intensywnych opadów śniegu oraz sztucznego dośnieżania tras warunki do jazdy są utrudnione poprzez ograniczoną widoczność oraz zmienne warunki na stoku dlatego też należy bezwzględnie ograniczyć prędkość jazdy i dostosować ją do panujących trudnych warunków.
 4. Właściciel nie odpowiada za sprzęt i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie stacji narciarskiej.
 5. Za uszkodzone karty kasa nie zwraca pieniędzy.
 6. W sytuacji przerwy w działaniu stacji z powodu działania siły wyższej (w rozumieniu kodeksu cywilnego) – np. przerwy w dostawie energii elektrycznej z przyczyn nie leżących po stronie stacji:
  1. Jeżeli przerwa trwa nie dłużej niż 1 (jedną) godzinę – czas obowiązywania karnetów czasowych zostaje przedłużony o czas trwania przerwy, stacja nie zwraca w takiej sytuacji ceny za niewykorzystany czas z danego karnetu czasowego;
  2. Jeżeli przerwa trwa dłużej niż 1 (jedną) godzinę – klient ma prawo wg swego wyboru:
    1. Otrzymać proporcjonalny zwrot ceny za niewykorzystany karnet czasowy;
    2. Przedłużyć okres obowiązywania karnetu czasowego o czas przerwy.
    3. Zwrot ceny za niewykorzystany karnet czasowy następuje proporcjonalnie do czasu w jakim taki karnet nie mógł być wykorzystany z uwagi na przerwę w działaniu stacji z powodu działania siły wyższej.
 1. Rozpoczęte karnety czasowe nie podlegają zwrotowi. 
 2. Kaucja za kartę magnetyczna ważna jest tylko jeden sezon.
 3. Na trasach zjazdowych mogą się odbywać zawody narciarskie oraz treningi.
 4. Na stacji narciarskiej prowadzona jest foto-kontrola osób korzystających z karnetów czasowych. Zdjęcia wykonywane są podczas każdego skasowania karnetu czasowego na bramkach wejściowych na kolej linową.
 5. Pracownicy stacji narciarskiej są uprawnieni do kontroli ważności karnetu oraz zasad korzystania z karnetu.

Wszelkie skargi i wnioski należy kierować do właściciela ośrodka narciarskiego:  spółki Słotwiny Arena sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy – Zdroju ul. Słotwińska 51A, 33-380 Krynica-Zdrój – o zaistniałym fakcie prosimy poinformować w dniu zdarzenia ustnie obsługę kasy oraz pisemnie lub mailem recepcja@slotwinyarena.pl w terminie do 7 dni od zdarzenia.

Właściciel: Słotwiny Arena sp. z o.o.

Prezes zarządu:

Adam Gawron

tel.: (18) 506 51 20

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRAS ROWEROWYCH SŁOTWINY ARENA

 

 

REGULAMIN WIEŻY WIDOKOWEJ KRYNICA_ZDRÓJ

 

 

REGULAMIN SNOWPARKU

 

 

 

 

nasi partnerzy
ue ue ue ue